16, cao nht gm mnh, gii, thiu, quan, vi, em, n, u tin y nu cc Bn: mua n c hai, phin bn option 1 l, ci b, khung b, kt khng hay, l, bng rtr; ngha; l ready to get some strategies: ngha l, sn, sng, v, chi lun y th, mnh chn mua, l, b, ch c kt, khng, thi, ch, khng, th, N s cho ci g: u tin, ni chuyn, xong mt con xe v; nh li bnh xe, ny hay, l, n s; mua con hm hp s, nhiu s; lin lc, mnh, thay, ri, c ri, kh, lm ri bn, duyn y Ci; u tin, m n nc Sn n l, mu xanh da tri, cho bn, ny c mu, xanh, ny nh v, mnh sn li mu en nhm i v ci vt mu bc, ny nhn ci, kiu, hn, tip l, ci con ny mnh, rt, l, nhiu, th; u tin, l g Ci, cn Trc ny mnh li ny, my? U N, khng c lun, mnh phi li tip, l, ci, cp, n, ny n ny mnh cng li ny, th, mnh s, bt, ca, cc, bn, xem, cy, cnh, sau, ny mnh phi in 3D; ny? U n nhn n khng lp ngi in 3D, n hn mt t ri by gi, l, cn phi bn, xem ci con ny, l, n s, l dn, ng, 2, cu, dn, ng, 2, cu, ca, nhu, cu, trc, v, cu, sau, cu, trc, ca, n y nh Cu trc l, ci cu, bng, nha v, ngoi bng, nha, ch c mi, tip tc, lm bng, st thi Sp, mnh, inox, ri c.

U nh, v, cu nha ny bnh rng, trong, cng, bng, nha, lun, trn, cu, sau, cng, tng, t nh, th Mnh. I ln thnh cu ci v cu, ny bng gang nh, nhanh lc, ny n sn, mu, gim c y mu, vng N y tic trong lm bnh rng ca, mnh, cng, th, bng, thp, ri, v, chu, lc, rt, l, tt theo chiu, ng, rt, tt, ri, ci; Chp cc bc: nh mnh, cng li ny, cng bng, st c s en nh kem, ny bn, cy, trong, cu, ny th, cng, l, cho cy du m, chuyn dng, cho bn, ny ri, nn, l, cng, khng s, nhanh, b, mi khi, mnh, trong, qu, trnh; lch S dng ri ci con s; v, nh li mnh, cng, thay, bng, nh, v, trong, ci, bnh, rng, ca, con s, vng kim loi, ca bn; duy, lm bng, nha, mnh, thay, v, ci ch, Khnh, nc, mnh, bi, kem y thng, nc, khi, n li nc, n Cng b, vo l b, l n chng thy con ng c ny tip km s ny th, gn, ngoi, ngay, t? U m; mnh thay ri, hp s, zin, n, dng, ng c, nh; hn; u cm l sai mi 80. I vi ci g nh nh hn. Con ny vo ng c ny mnh thay, lm mt 33370, ng c ba v 70 chi than nh Con ny th mnh chy v, pha th, vi, eo cc k, khe hp s, my ny l, tui trong, ny bng, nha, nhng m thy nga ca, ni cc, K dy cc k di nha n khng th b, ph v khng b, ph v, trong qu trnh, vn hnh; u Mnh, th cm nhn bn, mnh, dng c con ny, cn hai thng ri Rt, l bn nh Ci, ny kch khng s, ny rt, l, hay, L ci g n c hai cp s mt ct s; chm mt cp s, nhanh cp s; chm phi, lm g, khi, bng Mnh, leo tro, pha dc, cao l, nhng Phin lao cc, k, khe tng, tht, n khng b, cho Motor khng b g motor th N s khng b dn ra ci hin tng b, ngang tri motor cn ci cp s 2; l, n cho php mnh tc tc bnh, rng quay nhanh, hn, nhng m tc, ca motor vn gi, nguyn, Tuy chai, nh vy, cn cha qua nhanh hn gip mnh.

Lm g th kia, mnh chy, bng m ci, bng ci, ng, n khng, khng c nhiu g gh, cao lm y th ti cho php chy, ci, bng, ly; ri, ok, Ri, mnh, em, c ci, kin, thc li mnh, cng, ng, n thc li tay li mnh, Np li ca n, vo n khng bng nha nhiu, lm m khng, tng, chnh c ci, khong cch, t im, ny sang im; ny: u m n lin mt khi, lun, mnh, cng li ny, ci, ci, ci, ny n c ren, nh c th, tng c tng, Trnh? U khong cch c y Bn, my ny; ok, nh Ri by gi, mnh s, bt ci in n, ln, gp, Ok By gi, mnh s, bt, iu, khin, nt, bt, ca, n y, ny khi, h, cu, tip mt ci, n nhn, ri, nh, Thanh Huyn, cho cc Bn xem di tip, thi Anh y bng li ny tri phi mnh, nh, gp, t cho n. I t mnh nh gp, nhiu n, i nhiu mnh tt nhanh n, i nhanh bn c mnh ng tc, chm n. I chm li khng c, show l anh li cng chun lun ri; Ok, mnh s, ghp s; cho bn, cc bn, xem hoc ci, chuyn, ng, nh, ci, chuyn, ng, ca bn, bnh, ny y khi, mnh, tin y ly, tin, ngn, tay, mnh, bp, bp, ln; no Mnh nn mt gc, cnh, n phang, Thi th, mnh, ch phi, gia ln c na li c tin y cp t nhanh nh cc bn th, bnh, xe, quay nhanh, nh, khi mnh sa s; ci s, l, tnh bn, th ci, con ci, ci ci, ny bn.

I ci ny n s b, git git vo ny, cn thy khng cho rng mnh m ra mt t na cho n vo ti y l, con s, chim pk, cc bn, mnh s, quan trng, khng, N ang, l, ch, trng, k, khe, lun, ri, im, lu, Ci, ny l, gim nu, b ci, ny l, mnh, ang chy, ny khng c Bm, cng tc sang s ny khng c ny, n b d, V, nh rng bn, trong, cc bn; nhn; ok, Ci, con ny y ci, con xe, ny A gi mnh di ch; Xp n ny ny mnh cng B, li bn, dch, ca, n n, mu, vng, ny c hai, bng trn, ny mi li thm, 4 bng 1234 nh bnh bng en h, l, cng, khng; c: u th, cng phi li thnh mt cp, n v, mnh cng li Khi m mnh y li nhc, Lc c n ny li ny l li nhn do con s ny c: im: ca, n, l, g ngay, t ban; u mnh ni: l g 4x, 4 nghe na xe, dn, ng, 2, cu, xe bn; bnh? U l, ch ng t cc ng c truyn lc qua cc trc cc, ng v n chp cu, ri mnh xe con ny l, kha, cu, kha, cu, kha VI, sai ton, thi gian, ngha, l, g Ngha, l, anh Cc bn, thy nh y, ny ch Bnh; Xoay mt bnh, thi n dn ng cm 3 bnh con li cn em nhng nu m xe, n c ngh sai nh Khi mnh soi, ny sau khi, mnh, xem nh, ny ch nh, ny n s, quay ngc, chiu, so vi, hm, nay, n, ghi, sai y.

Ny mnh s lm video Tip tc mt con s na n c visa th s, khng, cn ni r hn ri con em mc ch, h, vit ra, lm g kha VI, sai n mc ch, khi m Mnh, leo tro, nh, Khi m mnh, leo tro, ny Cc bn y nh, ch, thng, n, ch c g, nh, khng, bao, gi c bn, bnh, ny tip xc, ht, ci, mt ng; u mnh; nhau, cho, dng, nhng, vin n, cao hn bn, o li cao hn, ny h, l, ngc li ny, th, chc, chn c.

https://www.youtube.com/watch?v=B92AlYSsc5I