Μεγάλο, Όχι άσχημα. For 40 radio touch screen works, Πρόστιμο, no left, Δεξιά, fader and no treble or bass adjustment. Only three eq presets for a cheap radio that fits the bill this by far.

[compare_prices_deals]

Πηγή