Χρυσό YouTube! “HIGH ROLLERBUYS theYTG MINE EXPERIENCE” – ROCK CRUSHER! (S3, E12) | RC ΠΕΡΙΠΈΤΕΙΕς

ROV SUB finds DRONE LOST 6 YEARS AGO in DEEP WATER! QYSEA FiFiSH V6SiX THRUSTERS! | RC ΠΕΡΙΠΈΤΕΙΕς

Ελπίζω, we find something today: Μουσική, Μουσική, Μουσική, Μουσική, Μουσική, Μουσική, Μουσική, Μουσική, Μουσική, Μουσική, Μουσική, Μουσική, Μουσική, Μουσική, Μουσική, Μουσική, Μουσική, Μουσική, Μουσική, Μουσική, Μουσική, Μουσική, Μουσική, Μουσικό χειροκρότημα, Μουσική, Μουσική, and we saw two huge fish look at where it is and where I thought it might Have been Wow, I went straight […]

NEW AQUA ROV SEARCHiNG TOOL w/ SONAR! PowerVisionPOWER DOLPHINRADIO CONTROL BOAT | RC ΠΕΡΙΠΈΤΕΙΕς

We are back at it again as I diligently look for my downed DJI vision to that. I lost six years ago, as I sailed across the sky and the drone lost contact and blew into the pond. It went gone forever. I have been diligently looking because I've been using an underwater remote operated […]

DiSCOVERiNG a DEEP WATER BiOMASS WORM NiGHTMAREMEAT SPAGHETTi!? FiFiSH V6 ROV SUB | RC ΠΕΡΙΠΈΤΕΙΕς

This is an underwater camera. Well ROV, I would say a remote operated vehicle. It does have a tether on the back. That goes to a radio that establishes a Wi Fi connection that talks to my phone it's very complicated, but it still lets me get some great photos from the camera up front. […]

I Found YouTube GOLD! Pay Dirt in the Trommel from Last Year | RC ΠΕΡΙΠΈΤΕΙΕς

It's time to start out getting ready for #YTG2019, filming in a couple of quick weeks. Very first thing I’ve to do is put set up a vibrator on my Trommel to assist clear the grizzly bars of particles. Αυτό 12 Μήνες, I’ll have a brand new supply system that can have a prescreen, Και […]