. Μουσική. It blew a tire 162. Μουσική, 166, Μουσική, 158, Μουσική, 160. Music prius is back 165 nope i’m, going to keep on trying 165 167. three miles an hour three miles an hour. Εσύ, εσύ 146 motor and esc are boiling Applause. All right i’m gon na stop right here i don’t want to lose range man. It’S far it was a very healthy run. Μουσική, διακοπή ανάγνωσης! 163 Χειροκροτήματα, διακοπή ανάγνωσης: 149 Χειροκροτήματα, Μουσική. 147. 158. I don’t know listen! That thing wants nothing to do with going fast. 141. Πραγματικά, power wheel is there’s just so much torque Applause. It made it back. Μουσικό χειροκρότημα, 63., 167 μίλια την ώρα: 168. Χειροκροτήματα, Μουσική. 150.. You finally put perfect pass on it to start and actually get interesting with this car when it comes to speed Applause, Μουσική. Χειροκροτήματα. 137, i think the idea with the uh downforce thingy it didn’t work. Δεν νομίζω – Εντάξει, Χειροκροτήματα, Μουσικό χειροκρότημα, holy god, αυτό είναι γρήγορο, 153, So 153 mile an hour how unfortunate man, the only gravel patch here, just look at it. Withdrawal that thing is so hard to control there’s, τόσο πολλή δύναμη. The downforce really came at like 120. we’ll have to take it back home and just clean it up and try it again.

https://www.youtube.com/watch?v=BxMpz0AuByQ