T-SHIRTY, Hoodies & Hats:
świergot:
FACEBOOK:

RCSparks STUDIO:
RC FORUMS:

RC Photo Gallery:

CREATED BY:

djmedic2008:
Mepic Nation Fan Channel:

The 7th instalment of the 1st DRIFT / RACE CAR KIT BUILDA CUSTOMIZED BUILD FEATURING YEAH RACING, SHOCKWAVE MOTORS, SPEED PASSION, FINAL EVOLUTION, SPEKTRUM, and OTHER R/C RACING PRODUCTS

Have a Question? Come on over to the Studio forums.. and Chat with fellow Hobbyists, Videographers, and Photographers of RC!

.

RC ADVENTURES™/RCSparks Studio™ © 2013 Medic Media Productions Inc.. Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja, reprodukcja lub dystrybucja tego filmu w jakikolwiek sposób – w tym między innymi transmisja elektroniczna za pośrednictwem Internetu lub poczty elektronicznej, lub ponowne przesyłanie istniejących filmów & re-uploading such material on any website anywhere in the world — is strictly prohibited without prior the written consent of Medic Media Productions Inc. Należy pamiętać, że RCSparks Studio nie sprzedaje Produktów RC. Studio RCSparks niezależnym promotorem wielkiego hobby! Nie jestem bezpośrednio powiązany z żadnym z dostawców ani producentów w tym filmie. the RCSparks Studio is not liable for any damage or loss through the use of products or techniques shown – Stosowanie na własne ryzyko! This film and the RC ADVENTURES film series on YouTube is intended for entertainment purposes only.