Click Here To Subscribe! ► – It is what it is.. and it's AWESOME! For all those who don't like itTough Cookies.

RC ADVENTURES™/ RCSparks Studio™ © 2014 Medic Media Productions Inc.. Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja, reprodukcja lub dystrybucja tego filmu w jakikolwiek sposób – w tym między innymi transmisja elektroniczna za pośrednictwem Internetu lub poczty elektronicznej, lub ponowne przesyłanie istniejących filmów & re-uploading such material on any website anywhere in the world — is strictly prohibited without prior the written consent of Medic Media Productions Inc. Należy pamiętać, że RCSparks Studio nie sprzedaje Produktów RC. Studio RCSparks niezależnym promotorem wielkiego hobby! Nie jestem bezpośrednio powiązany z żadnym z dostawców ani producentów w tym filmie. RCSparks Studio nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z użycia pokazanych produktów lub technik – Stosowanie na własne ryzyko! Ten film i seria filmów RC ADVENTURES emitowanych na YouTube jest przeznaczona wyłącznie do celów rozrywkowych.