Mogą stać się tak lepsi. Muzyka ożywa, Aplauz muzyczny, Muzyki, nawiedzony, nawiedzony dom, Muzyka Muzyka.

https://www.youtube.com/watch?v=3pm2KBepVZY