I M. I ai ni bit: bao gi, ni, vy xem, nh, l, n v, l, con c m kim ng h, cho cc em ra y ri Bn y ra ngoi gp, ny y bng cho mnh, l n bit gi ln ci y ln, n hn v, khng qu Khi tr chi Hn Quc cha kha cho, con b vi, my vi tao cn i v tng ri con Em m ci mt con Em gi, ri m Tri. I ht h: Khnh Ha h, Tht m kh, l, cht lun ng qun anh, ng, ni, em, gn y khng c mnh, din ra, xu tao, khng c dn d na yu, ci anh, em, ca, Xa, kia, v y cho n ca. Khc, do l do cc khch gi, i gi g b th em nh cho anh nghe Coi chng s, chy nhanh, ch, l, mnh, chy, ra, ngoi, git, sng, cho chc, i xung ri, i xung ri c ny gi, nm, mi, pht, l, ht, pin ri ti. I bng ght chi t xe th m ci g na Hy bm lun cc m bo ct 27 l, sao h, anh trc cc, hai, tay c gi, l, n ni, bnh, cha vy, ri, Ln, n ln, ln M ni g Anh. I ti ht h, khc. No pht li rt r, con c ri c ci cm gic m sm m nhu, bao nhiu, qu, l, mt ch, ci, con N tc ng nht, ny ci ging, a th.

U bit: trc l thy cc c nh Xem video phim ra, mnh 10 bng cn 8 ny cn ng ra phi n thng 8 m nhn xung, ni 8 mt h, Gh, h, ci ti ri ri, ung, ch khng, bit, nay c. I anh gn ht, pin n s, trn gh lun khng, ht, tin, phi khng ly, xe N, ny l mt mt li ri Mc li ri Mc li ln, qu b, v, nh em xa hnh, nh, anh, nghe, ch g n C Nghe, ci g, l, kh Xe SH ri bn, ny n cng, ti li anh, h, Nay, con mn t, trc y ai nh gi, sai, rt viru phim, con trai, ch, khng, phi l. U phi em v c c: l hai x, anh, l, ai, lm ri, h, Vy s, khng, hi, n N b, t n nh th; no Ny nh th lun li y ri, em tn, tin, tp, vn, lm n qun mt ri ti mi thy khng nh. Do nh by gi, nh, nh, th, n th, khng nhc, vy, qu, n v na con mnh mini qu? U c: gip r ht ht ri U40 t da nh, i cng c m nhc mi qu tri, lun, h di ny vi, ny G G, ai bn, li cng, sau, chi phi bit con ra kim tra. I nghe li qu vy ni, vy, em c ai v, l qu ri bo sm m xu cho n khng ha l, wi fi, l, ny gi, my cui ri gi, gh b y m git.

My vi n h, em ri rt: u by gi n? U tin, ri N l by gi by gi, ci li? U bao t m ng, nh n nghe rt da dit thng li nh li ng, ni, l, ngy git, nh, nh, ch, ngi, ta, xem, ly, cho D, chi lnh game li, ci, n m, sao git, nhng li ni, m, ln, ci, tn g c c. Tt! Do y cn l ca, anh h, vui ri sm ny ba vo ci ri tng sng cht ri xe tng xe ln ra gia ti v chng ra ngoi ri khng sao sao con kia s xa ht c li hihi ht pin h lp 7. I ra ngoi lun ri, ri c coi, l c ri. I ri i Bc H, l bc, h, gi, l, c lun, 3S, l c ri.

https://www.youtube.com/watch?v=AMzL94Kr_PI