5cm; a t bn; u ny; v bn kia, l, Khong 40 405 cm khi bn php li ht, xa, bng, kim loi, no nh hng gi, chng, ta bu in t trc c review, ci n bnh xe ti bnh ban, ngy, vung, th cu, hnh, cng, tng, t vi, con hai m t 2000kv; sc120; a cu Hnh ny c th tr ti a l, 4 S14 Phone 8, ny n li gn Xem ny hi trc m t thc li n thuc, nhm, n Ha em, chng, sn, bng, nhm, N gi, tm li nhm, n Ha chanh, sn, bng, nhm, n nghe, xem nhm Thy bn di ha bm, sao bng, nhm, n cuc, xanh m ny chng, i sai bng, nhm n ch bn di Nha Trang. I sao mnh ngon cc: em cho chng ta l pin 5000 Milan A11 Qun Mt 3S, lm mt n, 2000 cave 424, ny nhm nhng li nha y n bnh v n qu, honh trng, lun m nhc, t ngy, khi m xe ri by gi, cng ang T bt mt ln, trc, nhn, tin, cho, xe n, i cng tc lm y ny li phi l ly ci ny ra ny ang c thng m li trn y mt th cc, chc nng, chnh m phi bn, tri, l, chnh gc li n, Sao Xe n Chy khng thng n b, chnh y l, u ri; khng gp li ny, nay mnh nht, ny chuyn nh li n khi thc dy y mnh chi, a hnh cho mnh nhng lm Cn my mnh trn ng nha m ci, ny mnh chuyn ra y khng, cn Mnh ch ng hnh tay, ga ny nghe, lm anh, ht, ri Gi, mnh, chnh ci, ny nh li th, ra, bp, nh li ny, ht, ga, ny l, ni, tp, chi c mnh, ch, ra, nh, hn, khi, no lm cho, xong, ri, chng, ta tt, my xe Rt l kh ri, i vi li nhng l, remote km theo, xe, th, cho, r, tin ngi, ta km li remote th m 100 mt trm, ri mt l, chy, an ton, nu m mnh mun nng, cp, th, trn, webshop bn con su ny, em c mn.

https://www.youtube.com/watch?v=NhjqSfZxqNc