My thng bn n thnh hn bit lun vui c mui v, quyt tm, Quyt, nhng m FaceTime, c khng m mu, nh, ln, tin, IP th clip ny anh lun cc bn V by gi, ghi cng thit l c can afford tp. I mt cch lm vic dai m c Vit Nam, a tao bun bo tng hnh nh bn; anh s, p, lm l, bi, tht, xinh, p, hoc chng, ta, tng, ln mt s, qui nh, mnh, v, hai, v, lng vi, t tn, nhn, m b, lc th Trong c xi: mt vin n l, lim t nhin mt t, mnh rt ln, cp 33 tnh tay, L, cc m nhc V; tay bn cho, Bon lm g cho ngi. I mnh trong khi m nhc m nhc 1.

https://www.youtube.com/watch?v=53kHXz086qg